DTJ VŘESINA

HISTORIE

betonování základu pro přetlakovou halu